Benarkah Malaikat Pencabut Nyawa Bernama Izrail?

malakul mautNama yang masyhur di tengah-tengah masyarakat yang disematkan kepada malaikat pencabut nyawa adalah Izrail. Namun, tenyata penamaan tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Ash-Shahihah. Penamaan tersebut hanya disebutkan dalam beberapa atsar yang boleh jadi termasuk kategori kisah-kisah Israiliyat yang tidak boleh dipastikan atau diingkari atas kebenarannya. Artinya, kita tidak boleh memastikan nama malaikat pencabut nyawa adalah Izrail, ataupun menafikan nama tersebut. Namun, kita kembalikan kepada Allah dan menamainya sesuai dengan nama yang disematkan oleh Allah Ta’ala, yaitu Malakul Maut (Malaikat Maut). Firman Allah :

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

“Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, Kemudian Hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.” (As-Sajdah : 11)

Pandangan Ulama :

  1. Ibnu Katsir : Adapun malaikat pencabut nyawa tidak disebutkan namanya secara tegas dalam Al-Quran maupun hadits-hadits shahih. Namun, dalam sejumlah atsar sebutkan dengan nama Izrail. Wallahu a’lam. (Al-Bidayah wan Nihayah, I : 49). Allah Ta’ala telah berfirman, “Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, Kemudian Hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.” (As-Sajdah : 11)
  2. As-Sanadi : Namanya tidak disebutkan dalam hadits-hadits marfu’.
  3. Munawi : Saya belum menemukan nama Izrail dalam hadits. (Faidul Qadir, III: 32)
  4. Syaikh Al-Albani : Inilah (yakni penamaan dengan sebutan Malakul Maut) adalah nama yang tertera dalam Al-Quran. Adapun nama Izrail, sebagaimana yang telah menyebar di tengah-tengah masyarakat, tidak memiliki dasar yang kuat. Nama tersebut berasal dari kisah-kisah Israiliyat.
  5. Syaikh Utsaimin : Telah masyhur nama Izrail, namun nama tersebut tidak memiliki dalil yang shahih. Nama tersebut berada dalam riwayat-riwayat israiliyat. Kita tidak dituntut untuk mengimani nama tersebut. Kita menamai malaikat yang bertugas mencabut nyawa dengan sebutan Malakul Maut (Malaikat Maut), sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta’ala dalam firmannya, “Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, Kemudian Hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.” (As-Sajdah : 11)_Fatawa Ibn Utsaimin, III : 161.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: